language: Polski | English
Ibai

Instytut Biznesowej Aktywności Internetowej daje możliwości nauki efektywnego korzystania z internetu.

Wiedza zdobyta dzięki wirtualnym lekcjom jest skutecznym narzędziem marketingowym, które pozwala pozyskiwać nowych klientów na całym świecie i czerpać „z sieci” jak największe korzyści.

Zajęcia prowadzą eksperci, którzy swoją wiedzę zdobywali przez lata pracy. Dlatego też największy nacisk kładą na to, aby przekazać umiejętności przydatne w prakyce. 19 krótkich, treściwych lekcji wystarczy, aby z internetu stworzyć efektywne narzędzie przynoszące realne zyski Twojej firmie!