language: Polski | English
Systemy Dedykowane

Bardzo wygodne

Świat usług przenosi się do Internetu, bo tam można realizować je najtaniej i w sposób najbardziej dla Klienta wygodny. Z tego powodu dobrze zaprojektowany system CRM, czyli Customer Relationship Management pozwala zyskać przewagę biznesową.

Obsługa klienta

Obsługa klienta, fakturowanie, systemy sprzedaży, windykacja – wszystko to można zautomatyzować, a dzięki temu szereg czynności przyspieszyć i sprawić, by były maksymalnie proste. Dobrze działające oprogramowanie jest w stanie wykonać pracę, którą normalnie trzeba by zlecić wielu dobrze wyszkolonym pracownikom, zajmującym się obsługą klienta, sprzedażą, księgowością i windykacją.

Doświadczenie

Przygotowanie systemu, który będzie realizować te zadania, wymaga ogromnych kompetencji i zsynchronizowania trzech warstw: serwera aplikacji, serwera baz danych i tego, co widzi przeciętny użytkownik, czyli interfejsu. My dysponujemy nie tylko odpowiednimi umiejętnościami informatycznymi, ale też wiedzą na temat użyteczności takich serwisów.

Funkcjonalność

Dzięki temu możemy zaprojektować takie oprogramowanie, które będzie umożliwiało szybką i intuicyjną obsługę – bez problemów, bez zbędnych opcji utrudniających pracę i, co ważne, bez awarii.

Mniejsze koszty

Wdrożenie takiego oprogramowania - obniży koszty dostarczania usług przy jednoczesnym podniesieniu ich poziomu. To inwestycja, która przynosi bardzo konkretne zyski.